استعداد یابی

استعدادیابی چیست؟

استعداد یک موهبت است؛ چیزی است که در درون شما و همه آدم های روی زمین وجود دارد ولی شما، دارای موهبتی ویژه هستید!!

بسیاری از مردم هرگز به استعداد درونی خود ؛ این موهبت بزرگ پی نمی برند!

همه انسان ها استعدادی خدادادی دارند که از پیش طراحی و در وجودشان به ودیعه نهاده شده است؛ که دستیابی هر فرد به هدف نهایی و عالی و هر آنچه که نیاز داشته باشد، درون همین موهبت (استعداد) نهفته است.

در ابتدا ما باید بدانیم موهبت های درونی مان چگونه ساماندهی شده اند؟! با این کار باب ایجاد تغییری ماندگار و مادام العمر را پیش رو باز خواهیم کرد.

هدف ما انسان ها این است که از خود کنونی خودمان فراتر رفته و پیشرفت کنیم اما اگر این موهبت درونی و خاص خود را نشناسیم و نهفته باقی بماند، از آن بهره ای نخواهیم برد!

اگر استعداد درونی خود را شکوفا نسازید، اگر روی این موهبت الهی کار نکنید ، نمیتوانید به اهدافتان دست یابید و برای آن خودیتی که به امر خدا برای شما مقدر گردیده رشد کنید.

استعدادیابی یعنی شناخت ظرفیت هر فرد برای رسیدن به موفقیت، و فرآیند شناسی این « من » فعلی که توان بالقوه ای برای نخبه شدن دارد.

یعنی پیش بینی اجراء ( عملکرد) از طریق سنجش ویژگی ها ی جسمانی، روانی، اجتماعی، هوشی، شخصیتی و همچنین توانایی تکنیکی!

بدون برنامه ای جامع و کامل برای پرورش استعدادها، استعدادیابی عملاَ اتلاف وقت و منابع خواهد بود.

مستعدترین افراد هم بدون قرار گرفتن در یک تیم تمرینی مناسب، تبدیل به بی استعدادترین افراد می شوند..

 

«« مراحل استعدادیابی »»

۱* استعدادیابی :

  • استعدادیابی مقدماتی : شناسایی انواع هشت گانه هوش ( شناخت وضعیت موجود )
  • استعدادیابی پیشرفته : شناسایی تیپ های شخصیتی و انواع هوش های هشت گانه، خلاقیت و هدایت تحصیلی و شغلی
  • استعدادیابی هنری
  • استعدادیابی ورزشی

۲* نقشه مسیر :

  • ترسیم نمودار توانمندی ها و صنعت ها
  • ترسیم جدول SWOT

۳* اتخاذ استراتژی :

  • چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب
  • شناخت پیش نیاز های مهارتی
  • ارائه راهکارهای مناسب

۴* آموزش های مناسب :

  • آموزش در مسیر استعدادها و توانمندی های کودک و نوجوان و جوانان برای رسیدن به وضع مطلوب