مهارت آموزی

مهارت و مهارت آموزی چیست؟

مهارت یک توانایی اکتسابی برای انجام دادن یک کار خاص برای رسیدن به یک نتیجه از پیش تعیین شده در زمان مشخص است.

بعضی از مهارت ها عمومی و پیش نیاز هستند و در زندگی به کارمی آیند؛ مانند توانایی تصمیم گیری، هدف گذاری، حل مساله، تفکر خلاق، رابطه موثر با دیگران، کنترل استرس، کنترل خشم؛ اما برخی دیگر مربوط به یک شغل خاص می باشند. بسیاری از جوانان تصور می کنند با دریافت مدرک تحصیلی راه خود را برای ورود به بازار کار هموار می کنند، اما گزارشات میدانی و بررسی بازار کار نشان می دهد که دیگر مدارک تحصیلی اشتغال را تضمین نمی کنند، بلکه این مهارت های فردی هستند که ضامن ورود افراد به بازار کار خواهند بود. این امر مهم یعنی مهارت آموزی در بین بسیاری از جوانان به عنوان یک اصل مهم در جذب بازار کار ناشناخته است چرا که کارفرما امروز از متقاضی شغل مهارت انجام کار را طلب می کند و نه مدرک تحصیلی!

جوانان سرزمین ما باید با مهارت مشاغل اقتصادی و تولیدی آشنا شوند، در واقع مهارت آموزی کلید اشتغال است.

دغدغه بسیاری از جوانان ما اشتغال است.در این هیاهوی بیکاری آموزش های فنی حرفه ای و مهارت آموزی یکی از نیازهای اصلی امروز است، زیرا نقش مهارت آموزی در کنار آموزش های تئوری مدراس در دانشگاه ها به نوعی هدایت کننده به طرف چرخه تولید است.

اتصال دانش به دنیای کار با آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای میسر است. آموزش های مهارتی دنیای دانش را به دنیای کار وصل می کند. این آموزش ها زیر بنای رونق اشتغال و کارآفرینی د رتوسعه پایدار هستند و بخش عظیمی از فارق التحصیلان به دلیل عدم مهارت بی کار هستند. مهارت های تخصصی یا حرفه ای، افراد را برای احراز شغل و کسب و کار آماده می کنند و یا کارآیی آنان را در انجام آن ها افزایش می دهند.

و در آخر اینکه تمام کسب و کارها برای اینکه پایدار بمانند می بایستی آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای را فرابگیرند.

توانمندسازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت با توجه به نیاز بازارکار از اهداف آموزشگاه فرصت امروز است.

آموزشگاه فرصت امروز با تمرکز بر روی اشتغال زایی و کارآفرینی برای جوانان و نوجوانان آینده کشور ۴۰ طرح از طرح های کارآفرینی ایران مهارت را تدوین نموده است که امیدواریم با توجه به تخصیص و انگیزه و ارزش هایمان بتوانیم در این امر مهم هدایتگر جواننان و نوجوانان میهن اسلامیمان ایران باشیم.

Visits: 27