کارآفرینی

کارآفرین کیست؟ کارآفرینی چیست؟
کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق فرایند ایجاد کسب و کار ( کسب و کار خانوادگی، کسب و کار مجازی، کسب و کار درمغازه یا شرکت یا سازمان ) توام با بسیج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی محصول یا خدمت جدیدی به بازار عرضه می کند. در این تعریف سه نکته اهمیت دارد :
۱- کارآفرین کسب و کار جدیدی را راه اندازی می کند و اصولا کارآفرینان با کسب و کار های تازه و نو شناخته می شوند، این تازگی ممکن است در زمینه های زیر باشد:
 عرضه محصولی تازه یا با کیفیت جدید
 ارائه روشی جدید برای تولید یک محصول
 گشایش بازار تازه
 تهیه منابع و روش جدید برای تامین مواد اولیه یا اجزای تشکیل دهنده یک محصول
 سازماندهی مجدد یک صنعت
۲- راه اندای کسب و کار با خلاقیت و نو آوری همراه است
۳- فرد کارآفرین خطر می کند.
کارآفرینی به فرآیندشناسایی فرصت های جدید و ایجاد کسب و کار سازمان های جدید و رشد یابنده برای بهره برداری از فرصت های شناسایی شده اطلاق می شودکه در نتیجه آن، کالاها و خدمات جدیدی به جامعه عرضه می شود.
کارآفرینی دو نوع است:
کارآفرینی سازمانی ؛ فرآیندی است که درآن کارآفرین می کوشد تا فعالیت کارآفرینانه ای در سازمانی که معمولا سنتی و بروکراتیک است به ثمر رساند.
کارآفرینی اجتماعی ؛ فرآیندی است که فرد به دنبال منافع مادی و ثروت نیست بلکه هدفش تغییر و تحولاتی مثبت در جامعه است که در نتیجه آن ایجاد ارزش اجتماعی در جامعه ایجاد می شود.
مشاوران فرصت امروز به شما کمک می کنند تا با شناخت استعدادها و توانمندی ها و ارزشهایتان با خودمدیریتی و خلاقیت، کارآفرینی خبره شوید