09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic112

آیا به خدا اعتماد دارید؟

#جول_اوستین خدا ننشسته سرش را بخاراند و بگوید: ای بابا ! من هم شوکه شدم ! من نمی‌ دانستم قرار است چنین اتفاقی برای آن بیفتد ! خداوند همچنان می‌خواهد برنامه‌اش را برای شما اجر ا کند می دانم که ...
ForsatEmrooz.com_pic155

نگرش مثبت-۲

✍️ادامه از نگرش مثبت -1 نمی پذیرم که با شور زندگی را ادامه ندهم ممکن است راهی را ببینم اما خداوند راهی برای من دارد ممکن است که تاریک باشد اما منتظر نور هستم که جاری شود من ذهن خود ...