09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic116

چگونه فردی خاص باشیم

#جول_اوستین بسیار ساده است که همرنگ جماعت شوید و کاری را انجام دهید که دیگران انجام می دهند مثلا همسایه هایمان شکایت می کنند پس ماهم شکایت کنیم همکارانمان دیر به سرکار می آیند پس ما هم دیر بیاییم اعضای ...