09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic92

یک اشتباه یکسان را دوباره و دوباره تکرار نکنید .

#جول_اوستین اما اگر وارد زمان های دردناک شوید و با آنچه که باید از سختی یاد گرفتید بیرون نیایید شما به خودتان صدمه زده اید من با مردی صحبت کردم و او برای پنجمین بار در شرف ازدواج بود من ...