09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic106

خداوند تمام سختی ها را جبران می‌کند-۴

#جول_اوستین #قسمت_چهارم جول در مورد "خداوند تمام سختی ها را جبران می کند" توضیح می دهد کتاب مقدس می گوید: ر قوم بنی اسرائیل" در "مصر" تحت شرایط سختی بودند اما با وفور زیادی خارج شدند اینکه چطور وارد می ...