09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic120

ارزش خود را بدانید

#جول_اوستین اکثر اوقات ما ارزش خودمان را در این که دیگران چگونه با ما رفتار می‌کنند یا چقدر زندگی موفق بوده‌ایم یا اینکه چقدر زندگی بی نقصی داشته ایم، می‌دانیم مشکل اینکار اینجاست که تمام اینها می‌توانند تغییر کنند اگر ...
ForsatEmrooz.com_pic152

⁩⁦ارزش خود را بدانید

اکثر اوقات ما ارزش خود را در اینکه دیگران چگونه با ما رفتار می کنند یا چقدر در زندگی موفق بوده ایم یا اینکه چقدر زندگی بی نقصی داشته ایم، میدانیم. مسأله اینجاست که تمام این موضوع ها می توانند ...