09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic91

رنج قسمتی از زندگی است-۶

قسمت قبلی #قسمت_ششم در سن چهل و هشت سالگی مادرم کار درستیم انجام می‌داد پنج بچه را بزرگ می‌کرد به پدرمان که کشیش بود کمک میکرد، زندگی خوب بود سپس مشکلی پیش آمد برای او سرطان کبد را تشخیص دادند ...
ForsatEmrooz.com_pic108

خداوند تمام سختی ها را جبران می‌کند-۳

#جول_اوستین #قسمت_سوم جول در مورد "خداوند تمام سختی ها را جبران میکند " توضیح می دهد: بخشی از این جبران به خاطر کارهایی است که پدران تان کردند اما برایشان جبران نشد با آنها درست برخورد نشد مورد احترام قرار ...
ForsatEmrooz.com_pic124

آیا در ناامیدی گیر کرده اید؟

#جول_اوستین جول در مورد "شکست دادن ناامیدی" توضیح می دهد. باور نمی کنم این اتفاق افتاد هرگز آنجا را نمی دیدند هرگز خدا را نمی دیدند آیا اینجا زندکی می کنید در حالی که خدا آنجا منتظرتان است؟ آیا در ...