09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic89

رنج قسمتی از زندگی است-۷

#جول_اوستین #قسمت_ هفتم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه‌ای قرار داده، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید" توضیح میدهد چیزی را که به معنی ضرر برای شما است بگیرید و ...
ForsatEmrooz.com_pic93

درس عبرت بگیرید

#جول_اوستین ما ممکن است که همیشه آن را نفهمیم چرا من مریض شدم؟ چرا شخصی را که دوست داشتم از دست دادم؟ چرا ازدواج من درست نشد؟ من نمی‌توانم به آنها پاسخ دهم اما می‌توانم به شما بگویم اگر خداوند ...