09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic124

آیا در ناامیدی گیر کرده اید؟

#جول_اوستین جول در مورد "شکست دادن ناامیدی" توضیح می دهد. باور نمی کنم این اتفاق افتاد هرگز آنجا را نمی دیدند هرگز خدا را نمی دیدند آیا اینجا زندکی می کنید در حالی که خدا آنجا منتظرتان است؟ آیا در ...
ForsatEmrooz.com_pic125

⁦شکست دادن ناامیدی -۷

#قسمت_ هفتم ما نمی‌توانیم اتفاقات سخت و منفی زندگی مان را متوقف کنیم ولی می‌توانیم نحوه پاسخ دادن به شرایط را خودمان انتخاب کنیم. جول در مورد شکست دادن ناامیدی توضیح می‌دهد به جای رها کردن آن به آن میچسبیم ...
ForsatEmrooz.com_pic127

⁦شکست دادن ناامیدی -۵

#قسمت_ پنجم ما نمی‌توانیم اتفاقات سخت و منفی زندگی مان را متوقف کنیم ولی میتوانیم نحوه پاسخ دادن به شرایط را خودمان انتخاب کنیم جول در مورد شکست دادن ناامیدی توضیح می‌دهد چرا دیگر نمی خندید چرا مثل قبل رویاپردازی ...
ForsatEmrooz.com_pic128

⁦شکست دادن ناامیدی -۴

قسمت سوم #قسمت_چهارم عصبانی و ناامید بخاطر چیزی که کار نکرد باید قلبتان حفاظت کنید آسان است که اجازه دهید چیزهای بیرون وارد بدنتان شود انضباط لازم است تا بگویید: من به آن اهانت نمی چسبم و رهایش می‌کنم با ...
ForsatEmrooz.com_pic130

⁦شکست دادن ناامیدی -۱

#قسمت_ اول ما نمی‌توانیم اتفاقات سخت و منفی زندگی مان را متوقف کنیم ولی میتوانیم نحوه پاسخ دادن به شرایط را خودمان انتخاب کنیم جول در مورد شکست دادن ناامیدی صحبت می‌کند. ما همه چیزهایی را تجربه می‌کنیم که عادلانه ...