09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic130

⁦شکست دادن ناامیدی -۱

#قسمت_ اول ما نمی‌توانیم اتفاقات سخت و منفی زندگی مان را متوقف کنیم ولی میتوانیم نحوه پاسخ دادن به شرایط را خودمان انتخاب کنیم جول در مورد شکست دادن ناامیدی صحبت می‌کند. ما همه چیزهایی را تجربه می‌کنیم که عادلانه ...