09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic19

اگر در سخت ترین شرایط تسلیم نشوید… این اتفاق مهم رخ میدهد !

ققنوس، تا زمانی که در آتش نسوزد دوباره متولد شود… شما چطور؟ در سختی ها تسلیم میشود یا سخت تر تلاش میکنید؟ پاسخ این سوال میتواند تعیین کننده موفقیت شما باشد… تا به حال برای راه اندازی کسب و کاری ...
ForsatEmrooz.com_pic09

موفقیت ایلان ماسک

5 اصل مهم افزایش بازدهی در زندگی از ایلان ماسک فکر می­کنم همۀ شما با این موافق باشید که ایلان ماسک یکی از تأثیرگذار ترین افراد در دنیاست. امکان دارد شما با همۀ کار هایی که دارد انجام می­دهد یا ...
ForsatEmrooz.com_pic114

وقتی زندگی سخت می شود ناامید نشوید

#جول_اوستین خداوند به شما وعده داده است... امروز می خواهم با شما درباره "حفظ ایمان در میانه مسیر "حرف بزنم ایمان داشتن در آغاز کار آسانی است مثل وقتی که فرزندتان به دنیا آمده یا با آن دختر زیبا ازدواج ...