09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic10

در طول مسیر هرگز ناامید نشوید

#جول_اوستین اما خداوندا من می دانم که تو همچنان مراقب منی و هیچ چیز برای تو غیر منتظره نیست و این بخشی از مسیر من است پس من نا امیدم نخواهم شد و رویاهایم را رها نخواهم کرد پس بگویید: ...
ForsatEmrooz.com_pic129

⁦شکست دادن ناامیدی -۶

#قسمت_ ششم نمی‌توانید خودتان به تنهایی انجامش دهید از او بخواهید که کمک تان کند تا شخصی را که آزارتان داد ببخشید از او بخواهید کمک تان کند تا بدخلقی و ناامیدی را آزاد کنید. تنفر را وقتی آن آلودگی‌ها ...