09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic74

چقدر به احساسات منفی خود بها می‌دهید؟

همیشه همه جا توصیه شده که احساسات و عواطف خود را نادیده نگیریم و به آن‌ها بها بدهیم. اما اگر در این موضوع افراط کنیم چه می‌شود؟ این بهای بیش از حدی که به احساسات‌مان خصوصا احساسات منفی می‌دهیم باعث ...