09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic49

فرکانس و ارتعاش

می خواهم در مورد چیزی با شما صحبت کنم راز فرکانس و ارتعاش یک چیز که در همه ما مشترک است موزیک است موزیک زبان جهان هستی است که پل ارتباطی تمام فرهنگ ها اما چرا ؟ یک اتصال ویژه ...
فاقد تصویر شاخص

قدرت ضمیر ناخودآگاه-۱

⁩برگرفته از سخنرانی انگیزشی جک کنفیلد پنج کاری که نباید صبح ها انجام دهید امروز میخواهم به شما کمک کنم که روال کاری صبحتان را مرتب کنید اینکه چگونه روزتان را آغاز می کنید از لحظه ای که بیدار می ...
فاقد تصویر شاخص

داشتن آگاهی در مورد راه حل مشکلات چه کمکی به ما می کند؟

هرگز برای برخورد با مسائل انسانی و حل و فصل آن ها تنها دو راه حل وجود ندارد. هفت راه حل وجود دارد. شاید هم نوزده راه حل و یا یک صد راه حل وجود داشته باشد.گاه برای حل یک ...