09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic59

هنگام مدیتیشن چه اتفاقی در مغز شما می‌افتد؟

?این همان موضوعی است که دانستن آن درباره‌ی مدیتیشن بسیار جالب است. استفاده از تکنولوژی‌های امروزی مانند ام‌آرآی‌های پیشرفته به دانشمندان برای مشاهده‌ی آنچه در زمان مدیتیشن در مغز ما اتفاق می‌افتد، کمک می‌کند. ?این مشاهدات نشان می‌دهد که تفاوت ...