09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic87

رنج قسمتی از زندگی است-۱۰

قسمت قبل: 9 #جول_اوستین #قسمت_پایانی_10 رنج قسمتی از زندگی می باشد ، جایی که خدا نقطه‌ای قرار داده، علامت سوال نگذارید ... جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید" توضیح می دهد چگونه تو ترقی کردی تا کشیش ...
ForsatEmrooz.com_pic137

⁩آماده باشید که سطح جدیدی در راه است

چیزی که حتی قادر به تصور کردن آن نیستید در راه است روث هر روز صبح به زمین کشاورزی می‌رفت گندم پس مانده ای را که کارگران برنداشته بودند برمی‌داشت با پسمانده ها زندگی می‌کردند. او و مادرشوهرش به سختی ...
ForsatEmrooz.com_pic148

چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟

چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟ بخشی از سمینار جول اوستین مسیح داستانی در مورد یک مرد تاجر تعریف کرد که می خواست به سفر برود او سه تا از کارمندانش را صدا می زند و به نفر اول پنج ...
ForsatEmrooz.com_pic155

نگرش مثبت -۱

توماس ادیسون قبل از اینکه بتواند لامپ را اختراع کند ۱۰هزاربارشکست خورد گزارشگر از او در مورد شکست هایش پرسید او گفت من هیچ وقت شکست نخوردم فقط ده هزار روش را یاد گرفتم که لامپ کار نخواهد کرد پس ...
ForsatEmrooz.com_pic150

دشمنان شما باعث رشد و پیشرفت شما هستند

#جول_اوستین وقتی که ده سالم بود در لیگ کودکان بیس بال بازی می کردم، من خیلی کم رشد کرده بودم. در واقع مردم مرا بادام زمینی صدا می‌زدند. من همیشه کوچکترین فرد تیم بودم. وسط یک بازی مهم بودم جایگاه ...