09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic55

هیپنوتراپی برای لاغری

?” هیپنوتیزم درمانی” یک روش درمانی است که در یک مرحله یا مراحلی از آن، از هیپنوتیزم استفاده میشود. هیپنوتیزم در حقیقت علم یا پدیده ایاست که در آن انسان به ضمیر ناخودآگاه و سیستم غیر ارادی بدن دست پیدا ...
ForsatEmrooz.com_pic80

ویژگی های افراد خلاق ازنظر اشتنبرگ

- تمایل دارند که در یک حوزه خاص سرآمد باشند. - به حل مسائل غیر متداول علاقه مند هستند. - به خوبی می توانند جهت های ذهنی را تغییر دهند و ازتصاویر ذهنی استفاده کنند. - دارای اعتماد به نفس ...
ForsatEmrooz.com_pic88

رنج قسمتی از زندگی است-۸

#جول_اوستین #قسمت_هشتم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه ای قرار داده، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد" رنج خودتان را هدر ندهید" توضیح می دهد ... اما مادامی که روی خودتان متمرکز بمانید، گیر خواهید ...
ForsatEmrooz.com_pic89

رنج قسمتی از زندگی است-۷

#جول_اوستین #قسمت_ هفتم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه‌ای قرار داده، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید" توضیح میدهد چیزی را که به معنی ضرر برای شما است بگیرید و ...