09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic28

۳ درس مهم پدر و مادر ثروتمند به فرزندانشان

پدر و مادر تأثیر­گذار ترین افراد در زندگی ما هستند. و صرفه نظر از اینکه چه زندگی­ ای می­توانستند به ما بدهند، نباید از آنها شاکی باشیم. چون قطعاً همۀ تلاش­شان را کردند! در اینجا شاید شما فکر کنید که ...