09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic151

خداوند همواره حامی شماست-۱

#جول_اوستین #قسمت_اول لازم بدونید شما یک نفر را در زندگی دارید که همواره حامی شماست و در برابر کسانی که برای شما نظرات منفی را می طلبند همواره از شما حمایت می کند جول در مورد خداوند همواره حامی شماست ...