09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic145

التیام دهنده باشیم

من به آنها امید می دهم ، روحشان را بلند می کنم می بینم چیزی هست که بتونم دربارش با آنها دعا کنم یا نه این زندگی کردن به عنوان یک التیام دهنده و شفادهنده هست. چند وقت پیش رفته ...