09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic144

⁩التیام دهنده باشید

#جول_اوستین اون شخصی که در زندگی شماست و اعتیاد دارد اونجا نیست تا شما بهش انتقاد کنید خداوند آنها را اونجا قرار داده است تا با کمک شما بر مشکلشان غلبه کنند، اون دانش آموز در مدرسه که هیچ دوستی ...