09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic110

ناامیدی ممنوع

#جول_اوستین جای ناامید شدن، برعکسش کنید بگویید: خدایا ممنونم که جبران خواهی کرد می‌دانم که پادشاه تویی تو مبارزاتم را پیش می‌بری تو حامی من هستی چون به خدا احترام می‌گذارید چون او را در اولویت قرار می دهید از ...