09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic133

⁦مصمم در طی کردن پله های ایمان -۲

مطلب قبل و می توانست ناامید و مأیوس باشد و به همسرش بگوید به من سخت نگیر، تو که میدانی من نمی‌توانم بایستم اما به عنوان چشمه ای از ایمان، اگر چه مرد مجبور بود او را نگه دارد اما ...
ForsatEmrooz.com_pic134

معیار سطح ایمان شماست -۵

قسمت قبل را از اینجا بخوانید. #قسمت_پنجم خداوند اینگونه است که وقتی بر ایمان خود پابرجا می‌مانید و وقتی دائما شکرگزار هستید حتی وقتی یک نشانه‌ای نباشد، نه تنها خداوند شما را شگفت زده خواهد کرد بلکه از سطح انتظارات ...
ForsatEmrooz.com_pic134

معیار سطح ایمان شماست -۴

قسمت سوم را از اینجا بخوانید. شاید خداوند منتظر شماست این خانم منتظر نماند تا عیسی مسیح بر او دست بکشد او دستش را بر عیسی مسیح کشید من فهمیدم خداوند زمان بندی فوق العاده ای دارد اما کتاب مقدس ...
ForsatEmrooz.com_pic134

معیار، سطح ایمان شماست-۲

لینک مطلب قبلی #قسمت_دوم خداوند اینگونه است که وقتی بر ایمان خود پابرجا می مانید و وقتی دائما شکرگزار هستید حتی وقتی هیچ نشانه‌ای نباشد، نه تنها خداوند شما را شگفت زده خواهد کرد بلکه از سطح انتظارات شما فراتر ...
ForsatEmrooz.com_pic138

خداوند شما را در سایه اش نگه داشته

امروز او هیچ بیماری ندارد سلامت و قوی تر از همیشه است بخشی از کتاب مقدس می‌گوید از دشمنان تان نترسید سرطان نمی‌تواند بر شما غلبه کند هیچ بیماری نمی‌تواند شما را از آنچه که برایتان مقدر شده باز دارد ...
ForsatEmrooz.com_pic141

⁩شما معنی کلمه خواستن هستید

بدانید خداوند شما را برای هر مشکلی مجهز نموده باور داشته باشید که شما معنی کلمه خواستن هستید او راهی به شما نشان داد وقتی که فکر می کردید راهی وجود ندارد هم اکنون هم همانند داوود نبی می‌توانیم بگوییم ...
ForsatEmrooz.com_pic133

⁩مصمم در طی کردن پله های ایمان -۱

#جول_اوستین او همیشه کارها را به شیوه معمول انجام نمی‌دهد که همه چیز به آرامی بهبود یابد آنها را ناگهانی و به طرز غیرمعمول انجام خواهد داد و شما نمیدیدید که در حال آمدن است به این دلیل که با ...
ForsatEmrooz.com_pic144

⁩التیام دهنده باشید

#جول_اوستین اون شخصی که در زندگی شماست و اعتیاد دارد اونجا نیست تا شما بهش انتقاد کنید خداوند آنها را اونجا قرار داده است تا با کمک شما بر مشکلشان غلبه کنند، اون دانش آموز در مدرسه که هیچ دوستی ...
ForsatEmrooz.com_pic143

همه چیز از قبل برای شما مهیا شده است

خدا همیشه افراد مناسب را در مکان مناسب سر راه شما قرار می دهد شما مجبور نیستید به همه توجه داشته باشید فقط کافیست به آن فرد مناسب توجه کنید ممکن است خیلی ها از شما خوششان نیاید اما نمی ...
ForsatEmrooz.com_pic140

خداوند مشکل را حل می‌کند

#جول_اوستین همه ما چیزهایی داریم که علیه مان هستند اینکه با ناراحتی زندگی کنیم آسان است و برای مان سوال باشد که این مسئله چگونه حل می‌شود؟ اگر گزارش پزشکی خوب نباشد چه می‌شود؟ اگر وضع مالی ام بهتر نشود، ...