09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic93

درس عبرت بگیرید

#جول_اوستین ما ممکن است که همیشه آن را نفهمیم چرا من مریض شدم؟ چرا شخصی را که دوست داشتم از دست دادم؟ چرا ازدواج من درست نشد؟ من نمی‌توانم به آنها پاسخ دهم اما می‌توانم به شما بگویم اگر خداوند ...