09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic136

⁩ما برای رسیدن به زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم -۱

#قسمت_اول ما قرار نیست که دائما در حال تقلا باشیم و به خواسته هایمان نرسیم. ما برای رسیدن به زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم. جول در مورد بیشتر از حد کافی توضیح می‌دهد. امروز می‌خواهم با شما راجع ...