09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic82

کلمات مثل دانه هستند -۳

#جول_اوستین #قسمت_سوم حرفها و نطر ما به واقعیت تبدیل می شود، جایی که امروز هستیم ناشی از تفکر ما راجع به خودمان و تلاش مان می باشد جول در مورد این توضیح می‌دهد : شروع کنیدخودتون رو سالم، قوی، با ...