09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic34

وسواس فکری -عملی چیست؟

مبتلایان به OCDمیگن که فکر می‌کنند دیوونه اند چون به دلیل افکار غیرمنطقی شون مدام در حال تشویش اند و کنترل رفتارشون براشون خیلی سخته. بنابراین به طور دقیق چه چیزی باعث OCD میشه؟ جواب ناراحت کننده اینکه نمیدونیم چی ...