09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic28

۳ درس مهم پدر و مادر ثروتمند به فرزندانشان

پدر و مادر تأثیر­گذار ترین افراد در زندگی ما هستند. و صرفه نظر از اینکه چه زندگی­ ای می­توانستند به ما بدهند، نباید از آنها شاکی باشیم. چون قطعاً همۀ تلاش­شان را کردند! در اینجا شاید شما فکر کنید که ...
ForsatEmrooz.com_pic72

چه سخنان وکارهایی ازسوی والدین به روان کودک آسیب می زنند؟

خوب از کجا بدانیم که والدی یا سرپرستی، مسموم است؟ ۸ چیز مسموم که والدین می‌گویند و بر زندگی فرزندشان تاثیر میگذارند: یک، کلمات اهانت آمیز نسبت به ظاهرشان. تو" زشتی "زیادی "چاقی" زیادی "کوتاهی" یا زیادی "لاغری" یا موهای ...