09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic45

چرا نمیتوانم تغییر کنم؟

سخت ترین قسمت تغییر این که انتخاب های که دیروز کردی رو دوباره انجام ندی و لحظه ای که تصمیم میگیری دیگه مثل قبل فکر نکنی همون انتخاب ها را انجام ندهی همونطور عمل نکنی و همان تجربه ها را ...
ForsatEmrooz.com_pic48

سکوت کردن اجباری و مصلحتی چه برسرزنان می آورد.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که خودخوری و سکوت کردن اجباری و مصلحتی به منظور اجتناب از مشاجره و یا بر هم خوردن روابط عاطفی تاثیرات بسیار مخربی بر زنان داشته و منجر به بروز صدماتی همچون بیماری‌های قلبی ...
ForsatEmrooz.com_pic113

زندگی، جشن بزرگ است

امروز هدیه الهی است اجازه ندهید که دوران کودکی بد، شما را از جشن زندگی دور نگه دارد اجازه ندهید که طلاق به هم زدن رابطه باعث شود که ناراحت شوید و در حاشیه بنشینید واردجشن زندگی شوید دوباره شروع ...