09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic90

درد برای هدف بزرگ‌تری بود

#جول_اوستین او میداند که می تواند روی شما حساب باز کند تا به شما همان عشق، درمان و تشویق را بدهد و شما آن را با دیگران به اشتراک بگذارید حتی با وجود اینکه سر و کله زدن با آن ...
ForsatEmrooz.com_pic138

خداوند شما را در سایه اش نگه داشته

امروز او هیچ بیماری ندارد سلامت و قوی تر از همیشه است بخشی از کتاب مقدس می‌گوید از دشمنان تان نترسید سرطان نمی‌تواند بر شما غلبه کند هیچ بیماری نمی‌تواند شما را از آنچه که برایتان مقدر شده باز دارد ...
ForsatEmrooz.com_pic140

خداوند مشکل را حل می‌کند

#جول_اوستین همه ما چیزهایی داریم که علیه مان هستند اینکه با ناراحتی زندگی کنیم آسان است و برای مان سوال باشد که این مسئله چگونه حل می‌شود؟ اگر گزارش پزشکی خوب نباشد چه می‌شود؟ اگر وضع مالی ام بهتر نشود، ...
ForsatEmrooz.com_pic151

خداوند همواره حامی شماست-۱

#جول_اوستین #قسمت_اول لازم بدونید شما یک نفر را در زندگی دارید که همواره حامی شماست و در برابر کسانی که برای شما نظرات منفی را می طلبند همواره از شما حمایت می کند جول در مورد خداوند همواره حامی شماست ...
ForsatEmrooz.com_pic156

مراقبت ورودی های ذهن خود باشیم

اخبار منفی ذهن خود را مانند لیوانی خالی تصور کنید هرچیزی داخل آن بریزید نگه خواهد داشت می توانید در آن سیانید بریزید و در آن باقی خواهد ماند می توانید در آن شیر بریزید و در آن باقی خواهد ...