09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic22

۵ قانون کسب ثروت از کتاب ثروتمند ترین مرد بابِل (قسمت اول)

در سال 1926 George Samuel clason مجموعه داستان های اخلاقی را منتشر کرد که در شهر تاریخی بابِل رخ می دادند. این داستان ها در کتابی به نام ثروتمندترین مرد بابِل به چاپ رسیدند که بعدها به یکی از کتاب ...