09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic88

رنج قسمتی از زندگی است-۸

#جول_اوستین #قسمت_هشتم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه ای قرار داده، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد" رنج خودتان را هدر ندهید" توضیح می دهد ... اما مادامی که روی خودتان متمرکز بمانید، گیر خواهید ...
ForsatEmrooz.com_pic102

خداوند تمام سختی ها را جبران می‌کند-۸

#جول_اوستین #قسمت_پایانی جول در مورد "خداوند تمام سختی ها را جبران می کند "توضیح می دهد . وقتی خدا میخواهد کاری انجام دهید آن را به بحث نگذارید و سعی نکنید از همه چیز سر در بیاورید از دوستانتان نظر ...
ForsatEmrooz.com_pic106

خداوند تمام سختی ها را جبران می‌کند-۴

#جول_اوستین #قسمت_چهارم جول در مورد "خداوند تمام سختی ها را جبران می کند" توضیح می دهد کتاب مقدس می گوید: ر قوم بنی اسرائیل" در "مصر" تحت شرایط سختی بودند اما با وفور زیادی خارج شدند اینکه چطور وارد می ...
ForsatEmrooz.com_pic122

خدا برای تان جبران می کند

#جول_اوستین جول در مورد" شکست دادن ناامیدی" توضیح می دهد اجازه ندهید که ناامیدی و عصبانیت شما را عقب نگه دارد با ترحم به خودتان نشینید در آنجا به جلو پیش بروید آنجاست که خدا برای تان جبران می کند ...