09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic10

در طول مسیر هرگز ناامید نشوید

#جول_اوستین اما خداوندا من می دانم که تو همچنان مراقب منی و هیچ چیز برای تو غیر منتظره نیست و این بخشی از مسیر من است پس من نا امیدم نخواهم شد و رویاهایم را رها نخواهم کرد پس بگویید: ...
ForsatEmrooz.com_pic89

رنج قسمتی از زندگی است-۷

#جول_اوستین #قسمت_ هفتم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه‌ای قرار داده، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید" توضیح میدهد چیزی را که به معنی ضرر برای شما است بگیرید و ...
ForsatEmrooz.com_pic122

خدا برای تان جبران می کند

#جول_اوستین جول در مورد" شکست دادن ناامیدی" توضیح می دهد اجازه ندهید که ناامیدی و عصبانیت شما را عقب نگه دارد با ترحم به خودتان نشینید در آنجا به جلو پیش بروید آنجاست که خدا برای تان جبران می کند ...
ForsatEmrooz.com_pic151

خداوند همواره حامی شماست-۲

#جول استین قسمت_دوم وقتی که مردم سعی می کنند که شما را به پایین هل دهند خداوند شما را بلند می کند وقتی سعی می کنند که باعث شوند به نظر بد برسید او تغییرش می‌دهد و باعث می‌شود که ...