09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic37

ایده ها از کجا نشات میگیرند؟

۱- دنیایی که در آن زندگی میکنید . ایده های هستند که در طول روز بصورت اتفاقی و فی البداهه به ذهن شما خطور میکنند . یکی از وسایل آشپزخانه تان میتونه یه کار دیگه هم انجام بده ، در ...