09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic70

بدن شما چطور متوجه زمان می‌شود؟

در سال ۱۹۶۲ یک غارنورد به اسم میشی سیف مجموعه آزمایشاتی را آغاز کرد که که در آن ، اون خودش رو برای مدت چند ماه در زیر زمین به دور از نور و ساعت قرنطینه می کرد الکترودهایی رو ...