09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic95

رنج قسمتی از زندگی است-۴

#جول_اوستین #قسمت_چهار رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه می گذارد، علامت سوال نگذارید..? جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید " توضیح می دهد اگر قرار باشد سختی ها به جای اینکه به ما ...
ForsatEmrooz.com_pic97

رنج قسمتی از زندگی است-۳

ادامه #قسمت_سوم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه‌ای قرار داده، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید " توضیح می‌دهد واز فرصت های جدید پیش رویتان هیجان زده با شید همه ...
ForsatEmrooz.com_pic98

رنج قسمتی از زندگی است-۲

#جول_اوستین #قسمت_دوم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه‌ای قرار داده، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید " توضیح می‌دهد زمانی که شما صدمه دیده اید، تنهایید، دارید درمان می شوید ...