09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic93

درس عبرت بگیرید

#جول_اوستین ما ممکن است که همیشه آن را نفهمیم چرا من مریض شدم؟ چرا شخصی را که دوست داشتم از دست دادم؟ چرا ازدواج من درست نشد؟ من نمی‌توانم به آنها پاسخ دهم اما می‌توانم به شما بگویم اگر خداوند ...
ForsatEmrooz.com_pic94

رنج قسمتی از زندگی است-۵

#جول_اوستین #قسمت_پنجم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه ای قرار داده ، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد " رنج خودتان را هدر ندهید " توضیح می دهید در این مواقع شرایط سخت می‌شود ما ...