09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic10

در طول مسیر هرگز ناامید نشوید

#جول_اوستین اما خداوندا من می دانم که تو همچنان مراقب منی و هیچ چیز برای تو غیر منتظره نیست و این بخشی از مسیر من است پس من نا امیدم نخواهم شد و رویاهایم را رها نخواهم کرد پس بگویید: ...
ForsatEmrooz.com_pic126

شکست دادن ناامیدی -۸

چیزی که در آینده تان است بزرگتر ازهر چیزی است که از دست دادید چالش من این است که اجازه ندهید که یک خوک مرده شما را از سرنوشت تان باز دارد اجازه ندهید که ریشه ی عصبانیت و ناامیدی ...