09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic126

شکست دادن ناامیدی -۸

چیزی که در آینده تان است بزرگتر ازهر چیزی است که از دست دادید چالش من این است که اجازه ندهید که یک خوک مرده شما را از سرنوشت تان باز دارد اجازه ندهید که ریشه ی عصبانیت و ناامیدی ...
ForsatEmrooz.com_pic128

⁦شکست دادن ناامیدی -۴

قسمت سوم #قسمت_چهارم عصبانی و ناامید بخاطر چیزی که کار نکرد باید قلبتان حفاظت کنید آسان است که اجازه دهید چیزهای بیرون وارد بدنتان شود انضباط لازم است تا بگویید: من به آن اهانت نمی چسبم و رهایش می‌کنم با ...
ForsatEmrooz.com_pic131

⁦شکست دادن ناامیدی -۲

ادامه از قسمت اول رهایش کنید و به او اعتماد کنید تا حامی تان باشد هر چه بیشتر به آن بچسپید خلاص شدن از شرش سخت تر می‌شود هر چه بیشتر از آن زندگی کنید هر چه بیشتر اجازه دهید ...