09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic12

داستان واقعی پشت ثروت دونالد ترامپ

همه فکر می­کنند دونالد ترامپ را می­شناسند. املاک و مستقلات ترامپ، برنامه های تلویزیونی ترامپ، شخصیت ترامپ و سیاست او. اما می­دانید همۀ اینها از کجا شروع شد؟ و ترامپ شد ترامپ! یک داستان واقعی پشت ثروت، موفقیت ها و ...