09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic89

رنج قسمتی از زندگی است-۷

#جول_اوستین #قسمت_ هفتم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه‌ای قرار داده، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید" توضیح میدهد چیزی را که به معنی ضرر برای شما است بگیرید و ...
ForsatEmrooz.com_pic91

رنج قسمتی از زندگی است-۶

قسمت قبلی #قسمت_ششم در سن چهل و هشت سالگی مادرم کار درستیم انجام می‌داد پنج بچه را بزرگ می‌کرد به پدرمان که کشیش بود کمک میکرد، زندگی خوب بود سپس مشکلی پیش آمد برای او سرطان کبد را تشخیص دادند ...
ForsatEmrooz.com_pic94

رنج قسمتی از زندگی است-۵

#جول_اوستین #قسمت_پنجم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه ای قرار داده ، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد " رنج خودتان را هدر ندهید " توضیح می دهید در این مواقع شرایط سخت می‌شود ما ...
ForsatEmrooz.com_pic97

رنج قسمتی از زندگی است-۳

ادامه #قسمت_سوم رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه‌ای قرار داده، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید " توضیح می‌دهد واز فرصت های جدید پیش رویتان هیجان زده با شید همه ...
ForsatEmrooz.com_pic99

رنج قسمتی از زندگی است-۱

#جول_اوستین #قسمت_اول رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه‌ای قرار داده، علامت سوال نگذارید... جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید " توضیح می‌دهد همه ی ما با نا امیدی یا مانع، فقدان، باخت و ...