09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic91

رنج قسمتی از زندگی است-۶

قسمت قبلی #قسمت_ششم در سن چهل و هشت سالگی مادرم کار درستیم انجام می‌داد پنج بچه را بزرگ می‌کرد به پدرمان که کشیش بود کمک میکرد، زندگی خوب بود سپس مشکلی پیش آمد برای او سرطان کبد را تشخیص دادند ...