09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic25

چگونه سرمایه گذاران میلیاردر از ثروت خود محافظت می کنند؟

سرمایه گذاران برتر مثل ری دالیو سرمایه های هنگفتی شامل میلیارد ها دلار در اختیار دارند اما این به این معنی نیست که یک میلیاردر مثل او، پول نقد با خودش حمل کند. سرمایه داران بزرگ اغلب حدود یک درصد ...