09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic36

حال حاضر رو بچسب

چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ میگویند در آمریکا، در دورانی که هیپی ها و عشق به زندگی و زمان حال با آهنگ های بیتلز در مردم فراگیر شده بود همه با پوشیدن لباس های رنگارنگ و بدور از یکنواختی ...
ForsatEmrooz.com_pic48

سکوت کردن اجباری و مصلحتی چه برسرزنان می آورد.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که خودخوری و سکوت کردن اجباری و مصلحتی به منظور اجتناب از مشاجره و یا بر هم خوردن روابط عاطفی تاثیرات بسیار مخربی بر زنان داشته و منجر به بروز صدماتی همچون بیماری‌های قلبی ...
ForsatEmrooz.com_pic72

چه سخنان وکارهایی ازسوی والدین به روان کودک آسیب می زنند؟

خوب از کجا بدانیم که والدی یا سرپرستی، مسموم است؟ ۸ چیز مسموم که والدین می‌گویند و بر زندگی فرزندشان تاثیر میگذارند: یک، کلمات اهانت آمیز نسبت به ظاهرشان. تو" زشتی "زیادی "چاقی" زیادی "کوتاهی" یا زیادی "لاغری" یا موهای ...
ForsatEmrooz.com_pic120

ارزش خود را بدانید

#جول_اوستین اکثر اوقات ما ارزش خودمان را در این که دیگران چگونه با ما رفتار می‌کنند یا چقدر زندگی موفق بوده‌ایم یا اینکه چقدر زندگی بی نقصی داشته ایم، می‌دانیم مشکل اینکار اینجاست که تمام اینها می‌توانند تغییر کنند اگر ...