09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic134

معیار، سطح ایمان شماست-۱

برگرفته از سخنرانی جول اوستین #قسمت_اول خداوند اینگونه است که وقتی برایمان خود پابرجا می‌مانید و وقتی دائما شکرگزار هستید حتی وقتی هیچ نشانه‌ای نباشد، نه تنها خداوند شما را شگفت زده خواهد کرد بلکه از سطح انتظارات شما فراتر ...