09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic67

چه کسانی سلامت روان دارند؟

روانشناسان، مفهومی را پیش کشیدند به عنوان «سلامت روان» و گفتند همان طور که سلامت جسمانی برای انسان مطرح است، سلامت ذهنی و روانی هم برایش مطرح است. امّا مشکلی که درباره سلامت روانی هست این است که، برخلاف سلامت ...