09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic136

⁩ما برای رسیدن به زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم-۳

#قسمت_سوم نمی‌دانید همین حالا خداوند راجع به شما پیش چه کسی زمزمه می‌کند. نمی‌دانید که چه کسی دری را بدون دلیل برایتان باز می کند نمی‌دانید که چه کسی قرار است به شما لطف کند که اتفاق افتادنش را پیش ...