09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic114

وقتی زندگی سخت می شود ناامید نشوید

#جول_اوستین خداوند به شما وعده داده است... امروز می خواهم با شما درباره "حفظ ایمان در میانه مسیر "حرف بزنم ایمان داشتن در آغاز کار آسانی است مثل وقتی که فرزندتان به دنیا آمده یا با آن دختر زیبا ازدواج ...